Ära koba pimeduses

PRINT- JA DIGILEHTEDE REKLAAM

Ronald Viin

Ronald Viin
print- ja digilehtede osakonna juht

ronald.viin@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 501 3140

Maksim Hrustaljov

Maksim Hrustaljov
eriajakirjade projektijuht / müügijuht

maksim.hrustaljov@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5837 3916

Külli Kruusandi

Külli Kruusandi
Eesti Ekspressi müügijuht

kylli.kruusandi@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 524 4160

Heigo Eslas

Heigo Eslas
Eesti Päevalehe ja LP müügijuht

heigo.eslas@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 53 544 725

Kadi-Liis Maidla

Kadi-Liis Maidla
Maalehe müügijuht

kadi-liis.maidla@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 56 661 049

Kaili Eist

Kaili Eist
maakondade reklaami müügijuht

kaili.eist@ekspressmeedia.ee
Tel. 5263584

Margit Laasnurm

Margit Laasnurm
töökuulutuste müügijuht

margit.laasnurm@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 552 0309

Artur Jurin

Artur Jurin
võtmeklientide haldur

artur.jurin@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5660 4296

Kevin Põld

Kevin Põld
print- ja digilehtede reklaami projektijuht

kevin.pold@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 518 5593

Karolin Merilai

Karolin Merilai
print- ja digilehtede reklaami projektijuht

karolin.merilai@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5668 3635

Siret Samarüütel

Siret Samarüütel
print- ja digilehtede reklaami projektijuht

siret.samaryytel@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 511 7040

Janelle Koel

Janelle Koel
print- ja digilehtede reklaami projektijuht

janelle.koel@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5304 5838

Gerlyn Lärm

Gerlyn Lärm
print- ja digilehtede reklaami projektijuht

gerlyn.larm@ekspressmeedia.ee

Kevin-Gregor Hiiemäe

Kevin-Gregor Hiiemäe
print- ja digilehtede reklaami projektijuht

kevin-gregor.hiiemae@ekspressmeedia.ee

Tiina Köster
printreklaami projektijuht

tiina.koster@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 527 9695

Lea Seema

Lea Seema
elamusturunduse müügijuht

lea.seema@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 554 3433

Heldin Jegis

Heldin Jegis
ajakirjade projektijuht / Kroonika ja Pere ja Kodu reklaamijuht

heldin.jegis@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 504 7929

Kerly Vahur

Kerly Vahur
ajakirjade projektijuht / Tervis Pluss reklaamijuht

kerly.vahur@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 516 2283

Kelly Saarepera

Kelly Saarepera
ajakirjade projektijuht / Eesti Naine reklaamijuht

kelly.saarepera@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5816 9050

Helen Silts

Helen Silts
ajakirjade võtmekliendihaldur / Anne&Stiil reklaamijuht

helen.silts@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 666 2676

Ott Madismäe

Ott Madismäe
ajakirjade projektijuht

ott.madismae@ekspressmeedia.ee

Kristi Kuusk

Kristi Kuusk
ajakirjade projektijuht

kristi.kuusk@ekspressmeedia.ee

Marju Viliberg

Marju Viliberg
eriprojektide peadisainer

marju.vilibierg@ekspressmeedia.ee

Jana Järvsoo

Jana Järvsoo
reklaamitoimetaja ja teostusgrupi juht

jana.jarvsoo@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 680 4503

Teele Purre

Teele Purre
ajakirjade teostusjuht

teele.purre@ekspressmeedia.ee

Jana Kibal

Jana Kibal
reklaamitoimetaja

jana.kibal@ekspressmeedia.ee

Marit Tamm

Marit Tamm
reklaamitoimetaja

marit.tamm@ekspressmeedia.ee

Svetlana Vink

Svetlana Vink
reklaamitoimetaja

svetlana.vink@ekspressmeedia.ee

Anna Budanova

Anna Budanova
reklaamitoimetaja

anna.budanova@ekspressmeedia.ee

Timo Tiivas

Timo Tiivas
reklaamikujundaja

timo.tiivas@ekspressmeedia.ee

Aarne Õunpuu

Aarne Õunpuu
reklaamikujundaja

aarne.ounpuu@ekspressmeedia.ee

Valentin Motšalov

Valentin Motšalov
reklaamikujundaja

valentin.motsalov@ekspressmeedia.ee

Riina Lestal

Riina Lestal
reklaamikujundaja

riina.lestal@ekspressmeedia.ee

Tatjana Virulaine

Tatjana Virulaine
reklaamikujundaja

tatjana.virulaine@ekspressmeedia.ee

Valeria Podgurskaja

Valeria Podgurskaja
reklaamikujundaja

valeria.podgurskaja@ekspressmeedia.ee

Laura Prääts
reklaamikujundaja

laura.praats@ekspressmeedia.ee

Ester Liivak

Ester Liivak
keeletoimetaja-korrektor

ester.liivak@ekspressmeedia.ee

Marilin Look

Marilin Look
keelekorrektor

Lapsehoolduspuhkusel

Helin Tuuling

Helin Tuuling
keeletoimetaja

Lapsehoolduspuhkusel


Miks reklaamida Eesti Päevalehes?

Eesti Päevaleht on uuendusmeelne ja ärgas üle-eestiline päevaleht.

Peale paberlehe saab Eesti Päevalehte lugeda digilehest, mille lisaväärtuseks on kasutajamugavus, interaktiivsemad reklaamid, fotogaleriid ja videod.

Igal äripäeval pühendub leht ühele kindlale teemale, mis võimaldab reklaame planeerida efektiivsemalt ning valdkonna järgi. Eesti Päevalehel on ligi 96 000 lugejat, keda iseloomustab avar silmaring, aktiivne ja optimistlik eluhoiak ning uudishimu Eestis ja maailmas toimuva vastu.

Eesti Päevalehes ilmuvad regulaarsed artiklisarjad aktuaalsetel ja õpetlikel teemadel.


Reklaamide paigutused ja hinnad

Poster (576x345 mm) 3900€

A3 erilehed

Korteriühistute Leht, Metsandusleht, Metallileht, Elutark, Soe kodu, Ettevõtlus

Reisitabel 1 rida 35€

A4 formaadis erinumbrid

Tervis ja hea vorm, Ehita ja renoveeri, Fookuses, Logistika, Suvitaja, Talvitaja, Interjöör, Seikluslik ja Aktiivne puhkus

Teenused

Hinnasoodustused ja meediaagentuuride vahendustasu ei laiene teenustele.

* Kommertstekst on reklaamipinnal avaldatav tasuline kirjutis ettevõttest või organisatsioonist, tema toodetest, teenustest või ettevõtmistest. Kommertsteksti pinnast moodustab tekstiline osa vähemalt poole. Kommertstekst peab olema raamiga eraldatud muudest artiklitest ning märgistatud tunnusega „reklaamtekst”. Kommertsteksti kujundamisel ei tohi kasutada EPLi kujundust ega kujunduselemente, s.o EPLi kujunduses kasutatavaid võtteid, mis võivad eksitada lugejat ning tekitada kahtlusi, kas tegemist on toimetuse materjali või reklaamiga (kasutada EPLi tekstikirja või sellega sarnanevat tekstikirja ning veerujaotust, kasutada sama pealkirja fonti või sellega sarnast pealkirjatüüpi, kasutada EPLi muid kujundusvõtteid: faktikastid, väljavõtted, autorinimed, fotod, fotoallkirjad, jooned, rastrid).

Inserdi kleepimine: 0,11€/tk
Võimalus komplekteerida piirkonniti
Kehtib kliendi ja agentuuri mahulepingu soodustus
Kindla paigutusega kleepimisel lisandub hinnale 15%
Hindadele lisandub käibemaks 20%

Nõuded

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%, vajaduse korral kujundustasu.

Ekspress Meedia ASil on õigus keelduda reklaamitellimuse vastuvõtmisest, kui reklaami sisu või kujundus on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega või kahjustab otseselt EPLi ärihuve (kahjustab EPLi mainet, annab EPLi lugejatele EPList vale informatsiooni, kahjustab EPLi kaubamärki jms).

Pretensioonide esitamise aeg on 3 tööpäeva.

Reklaamipindade tellimise kord

Reklaamitellimus vormistatakse tellija ja Ekspress Meedia allkirjastatud garantiikirja alusel (sisaldab lauset "Tasu garanteerime 10 päeva jooksul". Tellimiskirjale tuleb märkida reklaami tellija ja maksja kohta järgmised andmed: juriidilise isiku ärinimi, kontaktisiku nimi, aadress, telefon ja kande number äriregistris; tellitava reklaami kohta: väljaande nimetus, ilmumise kuupäevad, täpsed mõõdud (liite puhul formaat, kaal ja lk arv), reklaamipinna asukoht, hind, teenuste korral nende hind, informatsioon kauba või teenuse kohta, mida soovitakse reserveeritaval pinnal avaldada.

Võõrkeelsetel reklaamidel on nõutav eestikeelne tõlge.

Ekspress Meedial on õigus keelduda reklaamitellimuste vastuvõtmisest, kui reklaami sisu või kujundus on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega, kahjustab otseselt Ekspress Meedia ärihuve, kaubamärke ja mainet või annab lugejatele Ekspress Meedia kohta valeinformatsiooni.

Reklaamipindu saab broneerida kuni üheks aastaks enne ilmumiskuupäeva.

Reklaamfailide tähtajad

PDF-vormingus valmisreklaamidele kehtivad Eesti Päevalehe trükiväljaannetele järgmised tähtajad:

Kaaned

  • EPLi kriit 3 päeva enne ilmumist
  • EPLi põhikülje esikülg 2 päeva enne ilmumist

Põhilehe sisu

  • EPLi põhilehe sisu 2 päeva enne ilmumist

Erilehed

  • EPLi A4 erilehed 1 nädal enne ilmumist
  • EPLi A3 erilehed 2 päeva enne ilmumist

Kujundamist vajavate reklaamide materjale (pildid, tekst ja logod) ootame eespool antud tähtaegadest 2 päeva varem.

Reklaamipindade annulleerimine

Reklaamitellimuse annulleerimise soovist tuleb Ekspress Meediat kirjalikult teavitada vähemalt 7 tööpäeva enne reklaami trükki. NB! Esikaane reklaami annulleerimise tähtaeg on 30 tööpäeva enne reklaami ilmumist. Kui reklaamitellimust soovitakse annulleerida lühema etteteatamisega, tuleb tasuda 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.

Tehnilised nõuded

Reklaamidele esitatud tehnilised nõuded ja soovitused leiab aadressilt http://www.printall.ee/tootmine/tehnilised-tingimused/

Reklaamfailide saatmise viisid

PDF-vormingus valmisreklaamid tuleb laadida FTPsse aadressil ftp://ftp.epl.ee/incoming/EPL/REKLAAM/
Paroole ei ole.

Reklaami eest tasumise kord

Reklaami eest tuleb tasuda Eestis registreeritud juriidilistel isikutel 10 päeva jooksul pärast arve väljastamist. Viivis on 0,05% iga hilinenud päeva eest. Reklaamitellimusi võetakse vastu klientidelt, kelle varasemad maksekohustused Ekspress Meedia ees on täidetud.

Reklaamipinna eest tasumisel tuleb lähtuda reklaami ilmumise ajal kehtivast hinnakirjast. Eestis mitteregistreeritud juriidilistel ja füüsilistel isikutel lisandub hinnakirjajärgsele hinnale 5% ülekandetasu, reklaam avaldatakse pärast arve laekumist Ekspress Meedia arvelduskontole.

Nõuded reklaamartiklite avaldamiseks

Ekspress Meedia väljaannetes ilmuvad kommertstekstid peavad vastama järgmistele nõuetele:

  1. reklaami päises peab olema märge "Reklaam", "Sisuturundus", "Reklaamartikkel" vms;
  2. poliitilise kommertsteksti päises peab olema märge "Tasutud poliitiline reklaam".

Pretensioonide esitamise kord

Reklaami avaldamisel tekkinud vigade kohta võetakse pretensioone vastu ainult juhul, kui need on esitatud kirjalikult viie päeva jooksul pärast reklaami ilmumist. Hilisemaid ja suulisi pretensioone ei rahuldata.

Pretensioone valmisreklaamide trükikvaliteedi kohta võetakse vastu juhul, kui reklaami valmistamisel on järgitud Ekspress Meedia ette antud tehnilisi tingimusi.

Pretensioone ei saa esitada reklaamide kohta, mis on saadetud materjalide esitamise tähtaegadest hiljem.

Info reklaamipindade kohta

Üld- ja hinnainfo, reklaamipindade broneerimine tel 669 8040
tööpäevadel kl 9.00–17.00
e-post reklaam@ekspressmeedia.ee
http://www.ekspressmeedia.ee